MARKER OF THE YEAR 2018

Beste Rabbits

Voor het rabbits gebeuren is het uiterst belangrijk dat kan gerekend worden op meer ervaren leden om de wedstrijden te begeleiden en de nieuwe spelers het golfgebeuren te laten ervaren.  Daarom heeft het rabbits-team destijds beslist om jaarlijks de titel van “Marker of the Year” toe te kennen aan de persoon (niet lid zijnde van het rabbits-team) die de meeste aanwezigheden op de diverse activiteiten heeft gehad.   Dit jaar viel deze eer te beurt aan John Morris.  Hij werd dan ook voor de prijsuitreiking van de Texas scramble in de bloemen gezet.   Hartelijk dank aan John voor zijn inzet en zijn positieve ingesteldheid tegenover de beginnende spelers.  Het rabbits-team houdt er ook aan alle markers van harte te danken voor hun medewerking tijdens het jaar.  Dit is een grote steun voor niet alleen het rabbits-team maar ook voor alle deelnemende Rabbits.

Namens het Rabbits-team

Walter, Josiane, Caroline en JP