RABBITS NEWS

Beste Rabbits

Het Rabbits team  is terug in de weer om bij het terug toelaten van wedstrijden alles in gereedheid te brengen.  Hopelijk duurt dat niet meer zo lang.

Wie is het Rabbits-team ?

De Rabbits-verantwoordelijke is  Jan Vanhaverbeke die tevens lid is  van het sportcomité.  Hij wordt bijgestaan door drie teamleden nl.  Josiane Morris, Caroline Dumortier en JP Kerckaert en uiteraard  met medewerking van de Directie en het secretariaat.

Wat doet het Rabbits-team ?

  • Het team organiseert de starterswedstrijden op de compact en de president’s nine voor het behalen van de nodige kaarten, dit de laatste zaterdag van de maand en regelmatig op woensdag in de vooravond.
  • Het Rabbits-team informeert u over alle activiteiten voor de Rabbits per mail, newsletter of langs de site van DAMME GOLF (inloggen onder  Leden  en dan klikken op rabbits)
  • Foto’s van de activiteiten worden tevens op de site geplaatst
  • Zij organiseren diverse activiteiten waaronder:

Clinics : collectieve les onder leiding van een of twee pro’s

Wandelingen op het groot parcours met uitleg over de natuur en het golfgebeuren

Short game contest : wedstrijd op de  putting green voor de korte slagen  nl putten, chippen, pitchen en bunkerslagen

Toelichting van het golfreglement visueel op  de compact

Jaarlijkse texas scramble wedstrijd op de compact

Enz……

Hieronder vindt je een link die het stappenplan voor het bekomen van jouw  golfvaardigheidsbewijs  verduidelijkt. ( indien deze niet rechtstreeks werkt kopiëren en plakken in uw browser)

https://youreka-virtualtours.be/tours/dammegolf/?configuration=rabbittogolfer&lang=NL

Met de sportieve  groeten

Het Rabbits-team

Jan, Josiane, Caroline en JP

Neem contact op