Nationale Loterij


Verantwoordelijk spelen

Onze trekkings- en krasspelen zoals Lotto, Euromillions, Subito en Win For Life kent natuurlijk iedereen, maar wat veel mensen niet weten is dat de Nationale Loterij een belangrijke opdracht voor de overheid vervult: het kanaliseren van de spelbehoefte bij meerderjarige spelers. Ze moeten op een verantwoorde manier van het spel kunnen genieten. We maken dit mogelijk door spelen aan te bieden met een kleine inzetprijs, een transparant en betrouwbaar spelmechanisme en een divers aanbod. Op die manier kunnen we meer dan 250 miljoen spelmomenten per jaar registreren en dit voor een gemiddelde kleine inzet van plusminus vijf euro.

Goede doelen

Als lid van het directiecomité ben ik verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met IT, facility en de distributie van krasbiljetten en alle commerciële materiaal naar de 7200 “touchpoints”. Met verschillende intenties ben ik in het B2B-netwerk gestapt. We willen de komende jaren de unieke identiteit van de Nationale Loterij als merk en bedrijf benadrukken. Meer dan 320 miljoen gaan naar goede doelen, we zetten onze schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties, indirect goed voor meer dan 11 000 jobs. De Nationale Loterij is in dat kader ook partner van de Koninklijke Belgische Golf Federatie en ondersteunt het #BEgolf Paragolf-project.

Adviesraad

Mijn bedoeling is om onze business partners en leveranciers, dat zijn meestal grote bedrijven die actief zijn op nationaal niveau, aan te trekken om tot het B2B-netwerk toe te treden. Ik wil bovendien mijn groot netwerk openstellen aan de andere leden. Ik hoop dat ik met hen ervaringen kan uitwisselen en eventueel hun inzichten kan inzetten voor het aanpakken van diverse uitdagingen.

Onrechtstreeks heeft mijn lidmaatschap al tot een mooie samenwerking geleid. In januari 2019 nam ik deel aan de Howest Innovation Tour in Montréal, waar toevallig ook een ondernemer uit het B2B-netwerk aanwezig was. Inmiddels ging ik in op zijn vraag om in zijn adviesraad te zetelen.

Fierheid

Ik golf nu bijna vier jaar, maar laat ons zeggen dat ik geen natuurtalent ben. Ik ben enthousiast maar evenzeer een beetje gefrustreerd over mijn onregelmatig spel. Mijn ambitie als golfer is mijn handicap lager dan 25 te krijgen, mijn ambities als ondernemer liggen ergens anders. Ik wil in de eerste plaats mijn medewerkers goesting en fierheid meegeven. Fier om IT’er te kunnen zijn én om dit te kunnen doen binnen een mooie organisatie als de Nationale Loterij, met haar sterke maatschappelijke rol en vele gelukkige winnaars.

 

Nationale Loterij
Piet Van Petegem
Belliardstraat 25-33
1040 Brussel
piet.vanpetegem@nationale-loterij.be
+32 2 238 46 50

 Go Back