REMEMBER FOR RABBITS

  • REMEMBER:
  • Golf wordt zeer stipt gespeeld. Graag altijd aanwezig 10 minuten voor de afslag
  • Bunkers worden steeds gerakeld, divots en greens hersteld
  • Altijd op zak: reserve tee, reserve bal, pitching fork en potlood
  • BELANGRIJK: Na de wedstrijd onmiddellijk uw kaarten indienen bij het secretariaat of indien dit gesloten is bij de verantwoordelijke van de wedstrijd. Niet eerst gerief gaan wegsteken, douchen of???  Zo moet er ook niet gewacht worden op de prijsuitreiking en kan het secretariaat zijn taak normaal verrichten. Bij het laattijdig indienen van uw kaart loop je het risico dat de kaart onaanvaardbaar wordt verklaard.
  • Graag ook zo talrijk mogelijk aanwezig zijn bij de prijsuitreiking, zeker ook uit respect voor de sponsors.

 

  • FOTO’S: Op de site vind je foto’s van onze activiteiten. Klik members, dan rabbits en foto’s.  Misschien sta je erbij.

 

Beste groeten van het Rabbits-team

Jan, Josiane, Caroline en JP

Neem contact op