Wat te doen bij onweer?

Hier een beetje duiding over wat te doen bij onweer.

Ingeval van onweer, algemene regel:
Regel 5.7a – een speler MOET stoppen met spelen als hij redelijkerwijs van mening is dat er blikseminslag dreigt
De speler waakt over zijn eigen veiligheid en beslist op eigen verantwoordelijkheid om het terrein al dan niet te verlaten.

Uitzondering:
Hij is echter verplicht om het terrein te verlaten als de sirene wordt geluid.

In geen enkel geval kan de golfclub voor eventuele schade worden aansprakelijkheid gehouden.

Ook nog dit bij wedstrijden:
Bij een naderend dreigend onweer zal de sirene drie lange tonen weergeven. Dan moet je het spel onmiddellijk onderbreken en gaan schuilen in het clubhuis of onder één van de schuilhokjes. Best is dan je bal te markeren.

OPGELET: Ga niet schuilen onder een grote boom, en laat uw golfgerief achter voor wat het waard is, want die vormen samen met regenschermen ideale bliksemafleiders…

De baan is vanaf die 3 lange sirenetonen tijdelijk gesloten.

Indien er na het onweer beslist wordt om de baan te heropenen en/of de wedstrijd te hervatten, wordt dit aangegeven door 1 lange sirenetoon.

Wordt er beslist definitief te stoppen zal dat aangegeven worden door herhaalde drie opeenvolgende korte tonen, en/of door iemand aangesteld op de baan.

Dit geldt uiteraard alleen maar als er iemand van de wedstrijdcommissie aanwezig is. Dit is niet altijd het geval. Eigen gezond verstand primeert dan.

Neem contact op