WHS aanpassingen – Rabbits

De kogel is door de kerk. Zoals elk nieuw systeem had het WHS ook last van kinderziekten. Vooral het feit dat voor starters de weg naar de beoogde Hcp36 een Sisyfusopdracht leek gaf aanleiding tot heel wat frustraties. Deze frustraties hebben ook wij verzameld en bezorgd aan de federaties, die dan finaal zijn uitgemond in een aanpassing van het systeem.

Hieronder een kort overzicht:

  • Voor spelers met een handicap van 45,1 tot 54 wordt enkel de beste score in rekening genomen. Andere scores tellen niet mee voor de berekening van je handicap. Wel worden de beste drie scores in je historiek opgenomen, zodat deze voor de latere berekeningen (als je handicap onder de 45,1 daalt) worden bijgehouden.
  • Voor spelers met een handicap van 36+ tot 45 worden enkel de resultaten van een wedstrijd of EDS-kaart in rekening gebracht als er 34 Stableford punten of meer werden behaald. De andere scores worden niet in de historiek opgenomen. Het voordeel is dat je hierdoor niet wordt afgestraft voor slechte scores. Bovendien kan in deze categorie je handicap niet stijgen.

Door deze nieuwe berekening zal de handicap voor de startende golfers sneller dalen, en zo de motivatie allicht doen toenemen. Deze procedure lost ook het probleem op van de ‘wedstrijdschrik’ die we bij de beginners vaststelden. Een aarzeling om wedstrijden te spelen omdat een slechte score hun handicap gedurende een lange tijd negatief beïnvloedde. Kortom: enkel positieve effecten.

Het nieuwe motto luidt dan ook: ‘Wil je snel dalen, ga een wedstrijdkaart halen’.

Bekijk hier de nieuwe spelerseditie omtrent het WHS

Neem contact op