Chris Morton aan het woord

Het jaar 2016 is zo vlug voorbijgevlogen. Net als in andere jaren, met vele ups & downs.
Gelukkig voor onze club waren er meer van de eerste en minder van de laatste.
Over de laatste twee jaar had ik het genoegen, getuige te mogen zijn van een zeer goed werkende sportcommissie, begeleid door Stefan.
Ondanks zijn interpretatie dat 18:00u, 18:15u is en hij de notulen van de vergadering niet altijd ter beschikking had, was hij een fantastische Captain.
In naam van mijzelf en mijn medewerkers danken wij jou van harte Stefan, voor de toffe samenwerking!
Zijn succes was mede te danken aan zijn team, die, alhoewel zij niet altijd akkoord gingen met alle discussiepunten, toch een zeer sterke & succesvolle eenheid vormden.
Dit merken we zeker aan het stijgende aantal deelnemers in de wedstrijden en de vele dalingen in handicaps.
Sprekende over de wedstrijden, mogen we niet vergeten dat deze onmogelijk zouden zijn geweest zonder de genereuze steun van al onze sponsors.
In naam van alle leden bedank ik jullie allen voor de zeer geapprecieerde ondersteuning.

Christiaan zijn ploeg heeft dus een zeer hoge standaard te evenaren. Echter, na hen in actie te hebben gezien tijdens de vele vergaderingen ter voorbereiding van de nieuwe kalender, ben ik ervan overtuigd dat zij over de juiste kwaliteiten beschikken om het zelfde niveau te handhaven.

Aan de hervorming van de juniorwerking ging heel wat werk vooraf. Dank aan alle medewerkers onder begeleiding van Alexander Hautekiet. Ik kijk ernaar uit te zien of het nieuwe programma een fantastisch en succesvol juniorseizoen zal brengen.

Yannick Bode verdient niet enkel felicitaties voor zijn huwelijk met Lore vorig jaar, maar eveneens een grote merci voor zijn opvolging en organisatie van de Damme Times. Ook feliciteren en danken wij zijn ganse Damme Times team.

Door elke winter kleine aanpassingen te doen, blijven wij onze golfbaan verbeteren.
Wie van ‘koudweer’-golf heeft genoten de laatste maanden, zal de veranderingen op de linkerzijde van hole 2 en de rechter zijde van hole 10 ( goed voor slicers en hookers) reeds opgemerkt hebben.
De werken, onder begeleiding van onze hoofdgreenkeeper Frank Gevaert, zijn vóór op schema en zien er nu reeds fantastisch uit.
Frank gaat zijn laatste jaar bij ons in. Ik kan Frank niet genoeg bedanken voor zijn passie, kennis, loyaliteit en harde werk en kon mij geen betere persoon voor de job gewenst hebben.
Hij heeft bijna 30 jaar in de club gewerkt, waarvan 23 samen met mij.
We zullen je missen, Frank!

Graag wil ik ook een dankwoord richten aan alle leden. Jullie steun, bedankingen en vele lachende gezichten, motiveert ons allen om steeds te blijven verbeteren.

Tot slot wil ik het ganse team van Damme bedanken. Het bureauteam, de schoonmaakploeg, de caddymasters, de pro’s, de greenkeepers en natuurlijk ook Nicolas’ horecateam.
Jullie dagelijkse input en inspanningen maken van Damme dé plaats voor vele tevreden leden!
Dank aan jullie allen, leden, vrijwilligers en medewerkers,
tot binnenkort in onze club.

Chris