Golfverzekering

Beste leden,

Dat het leven vol onvoorziene omstandigheden zit, is voor niemand van ons een verrassing. Een onfortuinlijke val, geconfronteerd worden met ziekte, een kwetsuur waardoor men maanden ‘out’ is, al deze gebeurtenissen kunnen ons leven danig beïnvloeden.

In elk geval krijgen wij gedurende het golfseizoen regelmatig vragen betreffende het reeds betaalde lidgeld in geval van ziekte of ongeval. Tot nu toe konden wij jullie alleen maar ontgoochelen door te weigeren op jullie vraag in te gaan.

Voor dergelijke voorvallen hebben wij voor jullie een oplossing gezocht. Er bestaat nl. een verzekering waarbij u uw lidgeld (deels) kan verzekeren en desgewenst ook uw materiaal. Voor alle details en bijzonderheden inzake de polis kunt u rechtstreeks terecht bij de verzekeringsmakelaar via deze link www.golf-insurance.be.

Steeds tot uw dienst, Damme Golf & CC