Werking i-Golf

Iedereen kent de werking van i-Golf. Toch willen we onze leden iets meer duiding geven hoe de werking van i-Golf nu net in elkaar zit. Via deze file alsook via onderstaand filmpje krijg je wat meer uitleg. Uiteraard zijn we in het secretariaat altijd beschikbaar voor meer uitleg of informatie.